Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Leonhard Euler, Sonu Gelmeyen Sayı, Dünya Pi Günü

Sonu Gelmeyen Sayı: Pi

Sonu Gelmeyen Sayı: Pi

Eski Mısır, Babil, Hint ve Yunan uygarlıklarında varlığı ve hatta değerinin 3'ün biraz üzerinde olduğu bilinen Pi sayısının adı, geometrik şekiller için kullanılan "çevre" teriminin Yunanca'daki karşılığından geliyor; daha doğrusu, bu sözcüğün ilk harfi olan π karakterinden.

İlk kez 1706'da William Jones tarafından kullanılan bu sembolün yaygınlaşmasını sağlayan kişi ise İsviçreli matematikçi Leonhard Euler oldu.

Matematikte önemli bir yeri olan Pi, bazıları için bir sabit sayı olmaktan çok daha öte. Öyle ki, Pi'nin basamakları arasında bir ilişki  olup olmadığını ve bu basamakların belirli bir döngüyü takip eden diziler oluşturup oluşturmadığını anlayabilmek için uğraşan ve yaşamlarını bu amaca adayan birçok matematik tutkunu var.

Konu Pi sayısının basamaklarından açılmışken, "basamak çılgınları"ndan bahsetmeden geçmek olmaz. Bilindiği kadarıyla, bu furyayı başlatan kişi, 1706'da Pi'nin ilk 100 basamağını hesaplamayı başaran John Machin'di. Daha sonra 1947'de D.F.Ferguson da hesap makinesi yardımıyla Pi'nin 808 basamağını hesapladı. Ama bu konudaki esas atılım, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle yapıldı. 1945'te kullanıma açılan ENIAC, 1949'da 70 saatlik bir işlem sonucunda Pi'yi 2037 basamağına kadar hesapladı. Bu konuda şimdilik son rekorsa, 199'te bilgisayar yardımıyla Pi'nin 3.221.200.000 basamağını hesaplayan Yasumasa Kanada'ya ait.

14 Mart gününün de Pi tutkunları için özel bir anlamı var. Dünya Pi Günü olarak kutlanan bu gün, tabiki üçüncü ayın ondördüncü günü olması nedeniyle özel olarak seçilmiş. Hatta bazıları işi biraz daha ileriye götürerek bu günde saatlerin 1:59:26'yı gösterdiği anı da Pi saniyesi olarak kutluyorlar.

Tarih Boyunca Pi (∏)

Pi'nin hesaplanışına ilişkin ilk matematiksel çabanın göze çarptığı belge, İskoç araştırmacı Alexander Henry Rhind'in Mısır'ın Luxor kentinde satın aldığı bir papirüstü. Daha sonra Rhind Papirüsü olarak adlandırılan bu metinde 80'in üzerinde matematik problemi bulunuyordu ve 48 numaralı problemde Pi'nin hesaplanışına dair bir kural yer alıyordu. Bu kurala göre hesaplanan Pi değeri 3,1605 idi.

M.Ö. 1900-1680 arasına ait olan antik Babil tabletlerinde de bir çemberin çevresi ve yarıçapı arasındaki ilişkiye dayanarak Pi'nin değeri 3,125 olarak hesaplanmıştı.

Antik Yunan düşünürleri de Pi'nin değerini hesaplamak için çalışmalar yapmışlardı. İlk denemeler Anaksagoras'a  aitti. Pisagor ise, tam bir değer vermemiş olsa da, Pi'nin değerinin alabileceği sayısal aralıkları tanımladı. Bu aralıklar üzerinde çalışan araştırmacılar, Pisagor'un 3,1418 civarında bir Pi değerine ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.

264 yılında Çinli matematikçi Liu Hui, Pisagor'unkine benzer bir yöntem kullanarak Pi'nin değerinin 3,14159 olması gerektiği sonucuna ulaştı. 

Bundan sonraysa matematikçiler önce Pi'nin hesaplanması için kullanılan geometrik yöntemleri analitik yöntemlere uyarlamak, daha sonra da Pi'nin basamaklarını hesaplamak için uğraştılar. Uğraş verenler arasında sayabileceğimiz en önemli isimler François Viete, John Wallis, James Gregory, Leibniz ve Newton.

Vizyon ve Misyon Anlayışımız

Web sitemiz 2009 yılından bu yana ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından toplumun farklı kesimlerine mensup kişilerce ziyaret edilmekte ve beğeniler almaktadır. Bilim ve teknoloji eksenli yaptığımız bu yayınlara büyük bir emek ve özveri vererek devam etmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki iyi şeyler desteklenmeli ki çoğalabilsin, ayakta kalabilsin. Yani "Marifet iltifata tabidir. Marifetsiz meta zâyidir." prensibince sizden biraz daha fazla destek bekliyoruz. Beklentimiz hiçbir zaman maddi bir boyut içermedi, içermeyecek. Ancak siz de beğendiğiniz içeriklerimizi sosyal ağlarınızda (Facebook, Twitter, İnstagram, Pinterest vs..) arkadaşlarınızla paylaşarak, daha fazla kullanıcının bizi tanımasını sağlayabilirsiniz.

Bu kapsamda her içeriğin üst kısmında bulunan sosyal medya ikonlarını kullanabilir, beğenebilir, paylaşabilirsiniz.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişme kaydettiği geçen her günde bizim de kendimizi yenilememiz gerekiyor. Zamanın gerisinde kalmamak, teknolojiye yabancı olmamak için bizi web adresimizden ve facebook sayfamızdan içerikleri beğenerek güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Doğru bilgiye bir adım daha yaklaştınız. Bilimin serüvenine eşlik etmeye hazır mısınız? Buradaysanız bizimle berabersiniz ve siz de merak edenlerdensiniz. İlk insanın yaratıldığı günden bu yana belki çok zaman geçti. Ama insanoğlunun hayatında hiç değişmeyen bir gerçek var. O da merak duygusunun sevkettiği öğrenme isteği. Bilgisayar, internet derken bugün geldiğimiz noktada bilgi teknolojilerinin ne kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.